طرز صحيح ايستادن و جلوگيري از کمردرد
ايستادن به مدت طولاني در موقعيت يکسان، ممکن است سبب آسيب پشت شما شود. بسياري از فعاليتهاي روزانه مانند انتظار اتوبوس، اتوکشيدن، شست و شو و پخت و پز، شما را به ايستادن وادار مي کنند. در چنين شرايطي که مجبور به ايستادن طولاني مدت هستيد، سعي کنيد تا يک پا را بالاتر از ديگري قرار دهيد که سبب تعادل لگن و صاف شدن گودي پشت مي شود.اين عامل، فشار بر عضلات پشت را کاهش ميدهد. براي نمونه اگر در حال کارکردن روي يک ميز ياچهارپايه بلند هستيد، يک پا را روي پله اي بالاتر بگذاريدو اگر منتظر اتوبوس هستيد، ميتوانيد يک پاي خود را روي کيف خود استراحت دهيد و اگر کيف همراه نداريد مي توانيد يک پا را خم کنيد و ديگري را مستقيم نگه داريد. کافه داران در سراسر دنيا به اين حقيقت پي برده اند که خم کردن يک پا در حاليکه پاي ديگرمستقيم قرار دارد، سبب مي شود تا فرد به کمردرد دچار نشود. به همين علت در همه اين مکان ها چهارپايه هايي جهت استراحت پا وجود دارد تا دچار کمردرد نشوند.