ورزش زنان باردار براي داشتن زايمان راحت تر
حرکات ورزشي کششي و تمرينات استقامتي با شدت ملايم تقريبا بهترين ورزش هاي براي زنان باردار هستند. در ميان تمام تمرينات و حرکات ورزشي مناسب زنان باردار ورزشهايي براي سهولت و راحتي در زايمان توصيه مي شوند. از آنجا که حامله هستيد، بايد از برخي تمرينها و همچنين از قرار گرفتن در برخي وضعيتهاي بدني مانند مانور والسالوا (وضعيتي مانند زور زدن هنگام اجابت مزاج که در آن با نگه داشتن نفس، فشار شديدي به وزنه يا دستگاه وارد مي کنيد) خودداري کنيد؛ زيرا اين تمرينها موجب افزايش فشار شکمي شده و ممکن است بر فشار خون نيز تأثير بگذارند. شما بايد از وزنه هاي سبکتر (حداکثر 2,5 کيلوگرم)استفاده کنيد و براي جبران آن تعداد تکرار تمرينهاي خود را افزايش دهيد. بهتر است ابتدا در مورد برنامه ورزشي خود با پزشک يا مامايتان مشورت کنيد، يا از يک فيزيوتراپ (با تجربه کاري در مورد خانمها و بويژه در دوران بارداري) کمک بخواهيد تا اطمينان حاصل کنيد که برنامه ورزشي مورد نظر شما براي دوران حاملگي ايمن و سالم است. قبل از آغاز هر گونه برنامه ورزشي در دوران حاملگي، راهنماي مربوط به سلامتي و امنيت را مطالعه و رعايت کنيد.